fredag 3. juli 2015

Vi kan ikke være verdens sosialkontor.Leser jeg ofte. I dag har Anundsen foreslått at asylsøkere uten åpenbare grunner for å søke asyl, skal settes i fengsel til søknaden deres er hurtigbehandlet innen få døgn. Mange reagerer selvsagt på dette. Å sette noen i fengsel uten dom er i strid med menneskerettighetene. Et annet område Norge har fått dask på lanken for er utstrakt bruk av isolat under varetektsfengsling. Kanskje vi kan kombinere dette? Sette asylsøkere rett i isolat, helt til vi er helt sikre på at vi får sendt dem så langt tilbake vi bare får til? Vi trenger vel ikke å bry oss om menneskerettighetene, fordi vi er så snille og gir så mye økonomiske bistand til nærområdene i konflikt- og krigssoner.

Ja, Norge er flinke til å bidra stort innen humanitært arbeid. Og det skulle faen meg bare mangle. Det jeg reagerer på, er hvordan folk resolutt reagerer med sinne og egoisme. Jeg leser kommentarfelt på Facebook, og blir trist over at mannen i gata mener det han mener. Folk som er spredd rundt i dette lille landet vårt, med ulike bakgrunner, familier og jobber, besitter det jeg oppfatter som en dyp menneskeforakt. Vi skal ikke måtte dele alt vi har, vi må stenge, vi må passe på oss selv, vi må gi fattige mennesker i Norge bedre vilkår før vi kan hjelpe andre, vi kan ikke bare gi og gi og gi. 

Det jeg har lyst til å si, en jeg har lyst til å sitere, er rett og slett Don Martin. Han sier i en av låtene sine at «du kan’ke eie olje, du kan’ke eie snø». Vårt lille land fikk kontroll over en rikdom som gjorde det mulig for oss å bygge opp en solid velferdsstat. Verdiskapning har i ettertid selvsagt dreid seg om mer enn dette, blant annet at vi har hatt høy yrkesdeltakelse blant kvinner. Men denne oljen, denne enorme rikdommen vi har vært velsignet med, er den egentlig vår noe mer enn noen andres? Kan vi argumentere for at vi ikke skal dele med andre mennesker, mennesker i nød, fordi vi ikke vil bruke opp pengene våre? Penger som i stor grad stammer fra noe som ingen kan eie. Jeg synes det er absurd. Jeg synes vi skal ta oss en god titt i speilet, før vi slenger med leppa om asylbarn, asylsøkere som drukner i Middelhavet, flyktninger fra Syria og mennesker, som helt uten «god» grunn søker et bedre liv i en annen del av verden. 

Det er grenser for hva alle kan gjøre. Det er klart. Det handler om konkrete ressurser og utgifter. Det er viktig at man har et globalt samarbeid, slik at alle land kan bidra forholdsmessig med det de kan. Det er vår fordømte plikt som mennesker! Vi lever alt for langt fra en hverdag som er preget av konflikt, opprørere, voldtekter, selvmordsbombere, hungersnød, spedbarnsdødelighet, helsefarlige sanitære forhold, sykdommer, menneskehandel, utpressing og flyktningeleirer til at vi klarer å ta det innover oss. Det blir så ekkelt navlebeskuende at jeg blir kvalm. Jeg håper, og tror, at vår generasjon og neste tenker annerledes. Ser verden på en annen måte. Tenker på verden som et felles globalt prosjekt. 

Fordi vi er ikke norske. Asylsøkerne er ikke syriske. Tiggerne er ikke rumenere. Vi er alle bare verdensborgere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar